www.erslevkalkovn.dk
Erslev Kalkovn
 
Ovnens historie

Selvom det er over 40 år siden ovnen var i brug, er den stadig i en fin stand. Ovnen er et stykke vigtig egnshistorie fra en tid, hvor kalken spillede en stor rolle for mange menneskers liv på Mors.

Midt i ovnen er den store, runde skorsten, som strækker sig hele vejen op igennem de 2½ etager. Helt oppe foroven blev der tilført kalk. På begge sider af den store ovn blev der fyret op, mens kalken blev brændt inde i ovnen og det færdige produkt kom ud længere nede.

Når ovnen var i aktivitet, blev der arbejdet dag og nat. I dag ligger ovnen for foden af en bakke i fredfyldt, smuk natur som et mindesmærke over en spændende tid


Kalkens historie på Mors

Om kalkbrydningens ældste historie på Mors fortæller en gammel kilde:

Ifølge en vigtig overlevering fandt man Frøslev Sogns Kridt- og Kalkunderlag i Foråret 1773, da to Brødre var i færd med at grave en Ræv ud af sin Hule. Man havde længe paa Frøslevgaards Område forgæves søgt efter Mergel, men saa stødte man ved ovennævnte Hændelse på Kridtet, som man straks efter begyndte Brydningen af. Brydningen af Kridt og Brændingen af Kalk er nu den eneste Industri i Kommunen.

I et Bælte, der strækker sig fra Thy, gennem Mors og Himmerland, finder man Kalksten, der nu anvendes i industrielt øjemed. Øverst er der et Muldlag på ca. ½ Alens tykkelse. Derefter kommer et Lag Ler, hvis Mægtighed kan variere fra 2 Alen og til 6 á 7 Alen paa de forskellige pladser. Derefter kommer Kridtlaget. De første 10 Alen er en Blanding af Kridt og Blege (Kalksten) samt Flintsten. Så kan der komme et Lag med Kridt paa 2 á 3 Alens Tykkelse. Derefter følger et Lag store Flintsten på ca. 1 Alens Tykkelse, og lige under dette kan der vise sig et lag Blege, der bruges til Kalkbrænding. Derefter ligger Lagene: Kridt, Flint og Kalksten skiftevis ned til en Dybde af 36 Alen fra Jordens Overflade, men saa er man ogsaa nede ved vandet.


Ovnens redning

På Erslev beboerforenings generalforsamling i februar 2002 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 repræsentanter for de lokale kræfter i Erslev og en person fra Morslands Historiske Museum. De 5 skulle arbejde videre på at organisere den fælles indsats for at bevare kalkovnen.

Den 3. september 2002 holdt Erslev Kalkovns Venner sin stiftende generalforsamling. Mødet begyndte med en historisk byvandring omkring skolen, kirken, kroen, det gamle mejeri og bageri, og sluttede ved forsamlingshuset i Erslev, som dannede rammerne omkring generalforsamlingen. Der deltog 30 personer i generalforsamlingen.


 
Erslev Kalkovns Venner